lørdag 19. april 2008

Bilde 004, Album 4
Bildetekst:
Vissevåg sommeren 1938.
A: [.] Sidsel, Ruth og Tutte.
B: [En voksen og et barn.] "Nudisten".
C: [Seks personer sitter på gulvet.].

Mine spørsmål:
Hvor er det første bildet!!! hva het damene til etternavn?
Har du noe mer å fortelle om deres tilknytning til familien?
Hvem er de andre personene?

2 kommentarer:

Ida Choon sa...

Sidsel Ræder (?)

Bildet med 6 personer:
1. fra venstre Mommo (Inger Lise)
5. fra venstre kan være Marit Loe

Om denne siden sa...

Nudisten kan være Sissel Ræder (gift Aarfloth).

Nr 1 er Mommo
Nr 2 kan være Helge Tangvald- ??.
Nr 3 kan være Ninnan
Nr 5 kan være Marit Loe
Nr 6 kan være William Loe

Hilsen Mamma